Two Performances on the Anatomy
2022To the sketchbooks I draw my thoughts. I might rip off a page and make it as a part of an art work. When the book advances, the story goes forward as well.

The creative process is naked and fragile: There are trial and errors and it is scarily undone. The exhibition is introducing the anatomy of the creative process: there’s sketchbooks, loose leaves, paintings developed from the sketches and beginnings of art works.

The incompleteness is present in the whole exhibition. When do I know if the artwork is ready? Is it not just a decision, feeling or a deadline. Quite often I go back to my sketches and continue them or cover them, just like paintings. The whole is constructed by layers, and without the layers the art work would not exist. The creative process is thinking created by the stream of consciousness, incompleteness, acceptance, plunging and playing.
Julia Cameron’s book The Artist’s Way (1992) guides the reader to open his/her creative blocks through. Part of the book’s exercises are writing morning pages, free flow of three pages every morning. Writing is a meditation. I only concentrate on writing without the content. But little by little the text starts to get content, new thoughts and ideas. Then my writing transformed into drawing and I started to fill my sketchbooks with the same freedom as I had written the morning pages. The pages were filled with new ideas and thoughts. This play became a big part of my process.

The exhibition reveals the layers and the anatomy of the creative process. It shows the failing, incompleteness, play and observation as a part of the process.
Kaksi esitystä anatomiasta
2022
Luonnoskirjoihin piirrän ajatuksiani, jotka etenevät sivu sivulta. Joskus repäisen sivun irti ja teen siitä osan teosta. Kirjan edetessä tarina sen sisällä etenee myös.

Luova prosessi on paljas, haavoittuvainen, siinä näkyy virheitä ja kokeiluja ja se on pelottavan keskeneräinen. Näyttely esittelee luovan prosessin anatomian: esillä on luonnoskirjoja, niistä irti revittyjä sivuja sekä eteenpäin kehittyneitä maalauksia ja niiden alkuja.

Keskeneräisyys on läsnä koko näyttelykokonaisuudessa. Milloin tiedän, onko teos valmis? Eikös se ole vain päätös, tunne tai deadline. Usein luonnoslehtiöissä palaan aiempiin piirustuksiini ja piirrän niitä eteenpäin tai peitän, niin kuin maalauksiakin. Kokonaisuus muodostuu kerroksista, joita ilman teosta ei olisi. Luova prosessi on tajunnanvirran, keskeneräisyyden, hyväksymisen, heittäytymisen sekä leikin aikaan saamaa ajattelua.Julia Cameronin teoksessa Tie Luovuuteen (The Artist’s Way, 1992) avataan luovia lukkoja erilaisten tehtävien kautta. Itselleni jäi kirjasta aamusivujen kirjoittaminen päivittäiseksi rutiiniksi. Kirjoitan joka aamu kolme sivua (käsin) tajunnanvirtaa. Kirjoittaminen on meditaatio, jolloin keskityn vain kirjoittamiseen miettimättä sisältöä sen enempää. Pikkuhiljaa tekstiin alkaa kuitenkin tulla sisältöä, uusia ajatuksia ja ideoita. Sitten kirjoittamisesta alkoi tulla piirtämistä ja aloin tehdä luonnoslehtiötä samalla vapaudella kuin kirjoitin aamusivuja. Uusia ideoita ja ajatuksia alkoi syntyä paperille piirrettynä. Leikistä tuli iso osa prosessiani.

Näyttely paljastaa luovan prosessin kerrokset ja sen anatomian. Se näyttää epäonnistumisen, keskeneräisyyden, leikin ja havainnoinnin osana prosessia.