Portfolio 2023 - Ennisofia Salmela Flores


Ennisofia Salmela Flores (b.1985) työskentelee Pohjois-Argentiinassa. Hän on kiinnostunut prosesseista ja niiden performatiivisuudesta, ajasta, abstraktista piirustuksesta, luonnosta, tekstistä ja kirjasta kuvataiteellisina taideteoksina. Taiteen tekeminen on hänelle materiaalien ja tekemisen leikkiä, perfomatiivista installaation rakentamista, joka ottaa vaikutteita luonnonmuodoista. Hän haluaa työn ja sen muutosten olevan näkyvillä. Historia, aika ja käsityöperinteet suhteessa nykypäivään ovat alkaneet näkyä hänen viimeaikaisessa työskentelyssään.Kirjeitä Argentiinasta
Letters from Argentina
2023-2024Kirjeitä Argentiinasta kuuluu “Suomen tarinat: historiakulttuuri, taide ja muuttuva kansalaisuus” -hankkeen taiteelliseen osuuteen, joka kysyy miten nykytaiteilijat käsittelevät muuttuvaa käsitettä suomalaisuudesta ja millaisia uusia näkökulmia he tarjoavat moninaisen kansakunnan rakentamiseen. Kirjeeni ovat esillä Helinä Rautavaaran museossa 12.10.2023 -  18.02.2024. Lähetän kirjeitä Argentiinasta maaliskuusta tammikuuhun. Ne tulevat esille näyttelytilaan saapumisjärjestyksessä.

Teos käsittelee kansallisten identiteettien kokemusta. Pohdin kirjeissäni, lakkaako taide olemasta suomalaista, jos asun muualla? Sulkeeko vahva yhteys uuteen kotimaahan pois vanhan? ”Mitä on suomalainen taide? Onko mielekästä määritellä taidetta taiteilijan kansalaisuuden tai asuinpaikkakunnan pohjalta?” Suomalaisen maahanmuuttajan teoksen voi nähdä myös vasta-argumenttina Suomessa vallitsevalle maahanmuuttokeskustelulle. Suomesta on aina lähdetty muualle eri syistä, joko sotaa pakoon, parempaa toimeentuloa etsimään, töihin, opiskelemaan tai rakkauden perässä.

“Salmela Floresin pohdinnat taiteen käsitteen ja taidehistorian eurosentrisyydestä ovat Helinä Rautavaaran etnografiselle museolle tuttuja. Etnografiset kokoelmaesineet nähtiin pitkään konteksteistaan irrotettuina, keräilijöiden ja tutkijoiden omiin tarkoitusperiinsä uudelleen määritteleminä kulttuurisina fragmentteina, joiden merkitys ja status muuttuu erilaisissa museokonteksteissa sen mukaan kuka ne kuratoi, ja millaiseen kontekstiin. Nykyään tunnistetaan paremmin museoesineen hybridi-identiteetti, eli sen samanaikaiset erilaiset identiteetit katsojan näkemyksistä ja uskomuksista riippuen.”


Experiences of Landscapes
Experiencias de los paisajes
2023


Experiences of Landscapes on taiteilijakirja, joka syntyi tammikuussa 2023 Aconquijan vuoristokylässä, Raices-residenssissä. Tutkin residenssissä luonnonmaisemaa ja aikaa. Kysyin kirjassa maisemasta löytämiltäni elementeiltä lapsenomaisia kysymyksiä, jotka samalla muistuttavat luonnontieteellisiä pohdintoja. Kirja oli osa performatiivista installaatiota ja yleisö pääsi selaamaan pöydälle asetettua kirjaa. Kirja on alkua projektilleni, jossa tutkin kasvien mmorfologista evoluutiota aina menneisyydestä utooppiseen tulevaisuuteen asti. Opettelen tällä hetkellä japanilaista kirjansidontaa. Jatkossa taiteilijakirjani on itse sidottuja.

Tracing Traces - Rastreando Rastros
2023
Kolmepäiväinen performatiivinen installaatio
Residencia Raices Open studio
Aconquija, ArgentinaTracing Traces yrittää jäljitellä luonnon jättämiä jälkiä maisemassa, maiseman kokemusta/havainnointia ja ajallisia muutoksia. Kolmipäiväisen performatiivisen installaation aikana omat interventioni installaatioon muuttivat sen muotoa aina päällemaalaamiseen asti. Pöydällä esillä oleva kirja on Experiences of Landscapes -kirja. Tein interventiot performanssinomaisesti, yleisön läsnsäollessa.
Organic Forms: 
Jungla coral / Selva del mar, 2022. Muste ja gouache paperille, 100x70cm
Megatherium glyptdontoides, 2022. Muste paperille n. 70x40cm
Hormigueros Fosiles, 2022. Muste paperille, 100x70cm


Piirustukset leikittelevät abstraktin ja esittävän välimaastossa. yksityiskohdat on poimittu luonnosta ja teoksissa näkyy erityisti luovan prosessin leikki, keveys ja ilo. Kokonaisuus katsoo vanhan kasvikuvituksen perinteeseen ja pyrkii nostamaan piirustusta esiin nimen omaan kuvataiteellisena teoksena, ei kuvituksena. Teokset ovat olleet esillä osana “Kaksi esitystä anatomiasta” näyttelykokonaisuutta.

The Arecibo Message:
Nyt minä jo kuulen / Ya estoy entendiendo
2020
Te recuerdo / I Remember You
2020


Nyt minä jo kuulen / Ya estoy entendiendo syntyi residenssikaudella Keuruulla. Siellä olin eristyksissä kuukauden ja vietin paljon aikaa metsässä kävellen. Puiden oksien solmuissa alkoi näkyä silmiä,  kuin ne katsoisivat minua. Puut antoivat minulle seuraa. Residenssillä oli pitkä ikä ja ympärilläni oli paljon historiaa. Löysin ullakolta likaisen vanhan valetun muotin, jossa oli puolikkaat naisen kasvot. Tekijää en tiedä. Talosta löytyi myös yksi kirja, jonka luin residenssissä. Kirja oli perulaisen kirjailijan Mario Vargas Llosan The Storyteller (El Hablador, 1987). Kirja resonoi, sillä minulla on vahva henkilökohtainen yhteys Peruun. Puolikas naama kuuntelee puuta kuten sen taakse kirjoitetussa tekstissä Tarinankertoja kuuntelee luontoa. Tekstissä Tarinankertoja kertoo, kuinka kaikilla on jotaina sanottavaa.

Toinen taideteos, Te recuerdo / Muistan sinut on maalattu kankaalle maalaamani Arecibo-viestin päälle. "Arecibo-viesti (engl. Arecibo Message) on Arecibon radioteleskooppilla avaruuteen lähetetty viesti maan ulkopuolisen älyn etsimiseen ja tiedottamaan maan elämän olemassaolosta. Viesti lähetettiin 16. marraskuuta 1974 kohti M13-tähtijoukkoa.“ (https://fi.wikipedia.org/wiki/Arecibo-viesti). Koodi itsessään näyttää elämän puulta. Sama kipsimuotti, joka katsoo kaarnaa tai puuta, on tässä nyt painettu haamu tai muisto elämänpuun päälle. Kasvot ovat muisto jonkun täällä ennen olleesta, kuin kaiku menneisyydestä, joka muistuttaa meitä siitä, keitä olemme tai keitä olemme kerran olleet. Te Recuerdo -nimi viittaa Victor Jaran kappaleeseen Te Recuerdo Amanda. Laulu on poliittinen hymni ja rakkauslaulu, joka kommentoi työntekijöiden epävarmoja työoloja.